Dział Nauki i Rozwoju Kadry

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych

Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora:

Dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinie:                                                                                                                 

 • filozofia
 • historia
 • językoznawstwo
 • literaturoznawstwo

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie:                                                                               

 • automatyka, elektronika i elektrotechnika
 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • inżynieria lądowa i transport
 • inżynieria mechaniczna
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Dziedzina nauk społecznych w dyscyplinie:                                                                                                                                            

 • nauki o polityce i administracji
 • nauki o zarządzaniu i jakości
 • nauki socjologiczne
 • pedagogika

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie:                                                                                

 • astronomia
 • matematyka
 • nauki biologiczne
 • nauki fizyczne

 

Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego
doktora habilitowanego:

Dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinie:                                                                                                                              

 • historia

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie:                                                                                    

 • automatyka, elektrotechnika i elektrotechnika
 • inżynieria lądowa i transport

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie:                                                                                         

 • astronomia
 • matematyka
 • nauki biologiczne
 • nauki fizyczne