Dział Nauki i Rozwoju Kadry

Rozwój kadry

Akty prawne                                                                                                                                                                                           

Uchwała nr 554- uchwalenie regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora PDF

Uchwała nr 555- uchwalenie regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego PDF

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie wynagrodzenia z tytułu wykonywania czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (wszczęte przed 30.04.2019) PDF

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie wynagrodzenia z tytułu wykonywania czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (wszczęte po 01.10.2019) PDF

 

Postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora                                                                     

Regulamin postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora (zał. do uchwały Senatu nr 554 z dnia 25.09.2019 r.) PDF

 • Załącznik nr 1  – wniosek o wszczęcie postępowania PDF
 • Załącznik nr 2a i 2 b – oświadczenie o współautorstwie PDF
 • Załącznik nr 3 – oświadczenie w sprawie zobowiązania finansowania kosztów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora PDF
 • Załącznik nr 4  – sposób wyznaczania i zmiany promotora, promotorów lub promotora i promotora pomocniczego PDF
 • Załącznik nr 5 – sposób wyznaczania recenzentów PDF
 • Załącznik nr 6 – szczegółowy przebieg publicznej obrony pracy doktorskiej PDF

 

 • Schemat etapów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora: plik wkrótce
 • Obieg dokumentów w sprawie nadania stopnia doktora: plik wkrótce

Postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora habilitowanego                                    

Regulamin postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora habilitowanego (zał. do uchwały nr 555 z dnia 25.09.2019 r.)PDF

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego doc.


Formularze                                                                                                                                                                                               

Wzory umów –  odpłatność za przeprowadzenie przewodów

 • Wzór umowy w sprawie odpłatności za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora/doktora habilitowanego dla osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Zielonogórskiego (Jednostka-Jednostka) – doc.
 • Wzór umowy w sprawie odpłatności za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora/doktora habilitowanego dla osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Zielonogórskiego (Jednostka-Kandydat) – doc.
 • Wzór umowy w sprawie odpłatności za przeprowadzenie przewodu w sprawie nadania stopnia doktora/doktora habilitowanego wszczętego do 30.04.2019 r. dla osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Zielonogórskiego (Jednostka-Kandydat) – doc
 • Wzór umowy w sprawie odpłatności za przeprowadzenie przewodu w sprawie nadania stopnia doktora/doktora habilitowanego wszczętego do 30.04.2019 r. dla osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Zielonogórskiego (Jednostka-Jednostka) – doc
 • Załącznik nr 1 do umowy – kalkulacja kosztów doc.

Umowy z zastosowaniem kosztów autorskich                                         

 • Rachunek z bezosobowego funduszu płac – doc.
 • Oświadczenie do umowy o dzieło – doc.
 • Protokół odbioru dzieła – doc.
 • Klauzula informacyjna w umowach cywilno-prawnych – PDF.

Umowy dla promotora                                                                                                                                                                        

 • Umowa o promotorstwo – doc.
 • Aneks do umowy o promotorstwo – doc.
 • Rachunek do umowy o promotorstwo – doc.
 • Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora – doc.

Wzory uchwał                                                                                                                                                                                              

Dla przewodów wszczętych od 1.10.2019 r.

Dla postępowań wszczętych między 1.10.2018 r., a 30.04.2019 r.
Dla postępowań wszczętych przed 1.10.2018 r.