Dział Nauki i Rozwoju Kadry

Ewaluacja/POL-on

Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej ‐ link

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej link

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 80 z dnia 4.06.2020 roku w sprawie obowiązku składania przez pracowników i doktorantów szkół doktorskich Uniwersytetu Zielonogórskiego oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej link

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 91 z dnia 17.05.2021 roku zmieniające zarządzenie nr 80 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie obowiązku składania przez pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej link

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on ‐ link

 

Komunikaty

Komunikat w sprawie zgłaszania do oceny eksperckiej monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa nieujęte w sporządzonym przez Ministra Edukacji i Nauki wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – link

 

Dyscypliny ewaluowane na Uniwersytecie Zielonogórskim

Dziedzina nauk humanistycznych filozofia Instytutu Filozofii
historia Instytutu Historii
językoznawstwo Instytutu Filologii Polskiej
literaturoznawstwo Instytutu Filologii Germańskiej
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych inżynieria lądowa i transport Instytutu Budownictwa
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Instytutu Inżynierii Środowiska
automatyka, elektronika i elektrotechnika Instytutu Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
informatyka techniczna i telekomunikacja Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych
inżynieria mechaniczna Instytutu Inżynierii Mechanicznej
Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu nauki medyczne Instytutu Nauk Medycznych
nauki o zdrowiu Instytutu Nauk o Zdrowiu
Dziedzina nauk społecznych ekonomia i finanse Instytutu Ekonomii i Finansów
nauki o polityce i administracji Instytutu Nauk o Polityce i Administracji
nauki o zarządzaniu i jakości Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości
nauki prawne Instytutu Nauk Prawnych
nauki socjologiczne Instytutu Socjologii
pedagogika Instytutu Pedagogiki
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych astronomia Instytutu Astronomii im. profesora Janusza Gila
matematyka Instytutu Matematyki
nauki biologiczne Instytutu Nauk Biologicznych
nauki fizyczne Instytutu Fizyki
Dziedzina sztuki sztuki muzyczne Instytutu Muzyki
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Instytutu Sztuk Wizualnych

Formularze

  • oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej – link
  • zmiana oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej dotycząca dyscypliny wiodącej/ udziału procentowego czasu pracy w dyscyplina – link
  • oświadczenie o zaliczeniu do liczby pracowników prowadzących działalność naukową – link
  • odwołanie zgody wyrażonej w oświadczeniu o zaliczeniu do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (do liczby N) – link
  • oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć pracownika (jedna dyscyplina) – link
  • oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć pracownika (dwie dyscypliny) –link
  • oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć artystycznych pracownika (jedna dyscyplina) – link
  • oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć artystycznych pracownika (dwie dyscypliny) – link
  • oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć naukowych doktoranta – link
  • oświadczenie w przedmiocie posiadania elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami ORCID – link