Dział Nauki i Rozwoju Kadry

Nagrody i stypendia

Własny Fundusz Stypendialny                                                                                                                      

Własny Fundusz Stypendialny UZ – DOKTORANCI

Własny Fundusz Stypendialny UZ – STUDENCI

Własny Fundusz Stypendialny UZ – GRANT REKTORSKI

Zarządzenie nr 175 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 12 października zmieniające zarządzenie nr 125 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości niektórych stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Zielonogórskiego – PDF

Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego – PDF

Prezentacja Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego – STYPENDIUM „GRANT REKTORSKI”

 • Wzór wniosku o przyznanie stypendium za osiągnięcia naukowe dla doktorantów PDF
 • Wzór wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce dla studentów – PDF
 • Wzór wniosku o przyznanie stypendium “Grant Rektorski” – PDF

 

Nagrody Ministra Właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki                                        

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki PDF

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki PDF

 • Wzór wniosku – doc

 

Nagrody Prezesa Rady Ministrów                                                                                                                   

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie PDF

 • Informacja o terminie oraz kryteria – doc
 • Wymagane dokumenty – doc
 • Wzór wniosku – doc
 • Klauzula informacyjna – doc

 

Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców                                                                        

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla wybitnych młodych naukowców PDF

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców PDF

 • Informacja na temat stypendiów (w oczekiwaniu na informację z Ministerstwa)
 • Oświadczenie młodego naukowca PDF
 • Wzór wniosku PDF
 • Składanie wniosku w systemie OSF PDF
 • System OSF