Dział Nauki i Rozwoju Kadry

Działalność badawcza

Akty prawne

Zarządzenie Rektora UZ w sprawie wykorzystywania subwencji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego na Uniwersytecie Zielonogórskim – doc

Zarządzenie Rektora UZ nr 164 w sprawie zasad tłumaczeń i korekt tekstów w języku polskim i obcym dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego – pdf

Dokumenty

Pismo z dnia 28.01.2021 r. określające wytyczne dla zamówień składanych z kont nr 503, 504, 505, 507, 508 PDF

Formularze

  • Plan zadaniowo-finansowy 2021 – dyscypliny ewaluowane – doc
  • Plan zadaniowo-finansowy 2021 – dyscypliny nieewaluowane – doc
  • załącznik do Zarządzenia nr 164 – wniosek o realizację tłumaczenia lub korekty – doc