Dział Nauki i Rozwoju Kadry

Doktorat dla Profesora Mariana Piotra Kaźmierkowskiego

OPINIE RECENZENTÓW

 1. prof. dr hab. inż. Teresa Orłowska-Kowalska – Politechnika Wrocławska
 2. prof. dr hab. inż. Krzysztof Zawirski – Politechnika Poznańska

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI

 1. Wystąpienie Dziekana Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji – dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ
 2. Laudacja: Promotor, Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, członek korespondent PAN
 3. Mianowanie: Promotor, Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, członek korespondent PAN
 4. Kopia dyplomu
 5. Wykład Honorowego Doktora: Kształcenie innowacyjne na kierunkach technicznych – możliwości i ograniczenia

GRATULACJE (WYBRANE)

 1. Dr med. Janusz Pokorski – Sekretarz Ergonomii Polskiej Akademii Nauk
 2. Janusz Kacprzyk – Przewodniczący Rady Kuratorów
 3. Michał Kleiber – Prezez Polskiej Akademii Nauk
 4. Prof. Andrzej Sawicki – Instytut Budownicta Wodnego Polskiej Akademii Nauk
 5. Prof. Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 6. Prof. dr hab. inż. Adam Hamrol – rektor Politechniki Poznańskiej
 7. Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik – rektor Politechniki Śląskiej
 8. Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, dr. h.c. – Członek Polskiej Akademii Nauk
 9. Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr. h.c. – rektor Politechniki Świętokrzyskiej
 10. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski – Przewodniczący Ergonomii Polskiej Akademii Nauk
 11. Prof. dr hab. Józef Modelski – dyrektor Instytutu Radioelektroniki, Politechnika Warszawska
 12. Prof. Tadeusz Więckowski – rektor Politeczniki Wrocławskiej
 13. Prof. zw. dr hab. inż. Wiesław Banyś – rektor Uniwersytetu Śląskiego
 14. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
 15. Roman Słowiński – Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu
 16. Władysław Włosiński – Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

GALERIA