Dział Nauki i Rozwoju Kadry

Doktorat dla Profesora Dietharda Pallaschke

OPINIE RECENZENTÓW

 1. Prof. dr hab. Roman Ger – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 2. Prof. dr hab. Henryk Hudzik – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 3. Prof. dr hab. Stefan Rolewicz – Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI

 1. Wystąpienie Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii – Dr hab. Andrzeja Cegielskiego, prof. UZ
 2. Laudacja: Promotor, Prof. dr hab. Michał Kisielewicz
 3. Mianowanie: Prof. dr hab. Michał Kisielewicz
 4. Wykład Honorowego Doktora: Fractional Arithmetic for Convex Sets

GRATULACJE (WYBRANE)

 1. Prof. Bogusław Fiedor – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 2. Prof. Adam Hamrol – Rektor Politechniki Poznańskiej
 3. Pan Marcin Jabłoński – Marszałek Województwa Lubuskiego
 4. Prof. Janusz Jurczak – Przewodniczący Wydziału Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych PAN
 5. Prof. Tadeusz Kaczorek – Doktor Honorowy Uniwersytetu Zielonogórskiego
 6. Prof. Michał Kleiber– Prezes Polskiej Akademii Nauk
 7. Prof. Michał Krynicki – Dziekan Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 8. Prof. Julian Musielak– Doktor Honorowy Uniwersytetu Zielonogórskiego
 9. Pan Witold Pahl– Poseł na Sejm RP
 10. Pan Jan Świrepo – Wicewojewoda Lubuski
 11. Prof. Józef Tabor – Dziekan Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego
 12. Prof. Antoni Tajduś – Rektor Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie
 13. Prof. Tadeusz Więckowski – Rektor Politechniki Wrocławskiej

GALERIA