Dział Nauki i Rozwoju Kadry

Doktorat dla prof. Zbigniewa Kowala

OPINIE RECENZENTÓW

 1. prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński – Politechnika Świętokrzyska
 2. prof. dr hab. inż. Antoni Biegus – Politechnika Wrocławska

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI

 1. Wystąpienie JM Rektora: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński
 2. Wystąpienie Dziekana Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska: dr hab. Jakub Marcinowski, prof. UZ
 3. Laudacja: Promotor, prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński
 4. Mianowanie: Promotor, prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński
 5. Kopia dyplomu
 6. Wykład Honorowego Doktora: Algebra kwantyli a katastrofy budowlane – prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowal

GRATULACJE (WYBRANE)

 1. Prof. Lena Kotlarska – Bobińska – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 2. Elżbieta Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego
 3. Katarzyna Osos – Wojewoda Lubuski
 4. Prof. Stanisław Adamczak – Rektor Politechniki Świętokrzyskiej
 5. Prof. Maria Nowicka-Skowron – Rektor Politechniki Częstochowskiej
 6. Prof. Wiesław Banyś – Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 7. Prof. Jerzy Hoła – Dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej
 8. Prof. Jerzy Duszyński – Prezes Polskiej Akademii Nauk
 9. Prof. Wojciech Radomski – Przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk
 10. Prof. Andrzej Łapko – Przewodniczący Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
 11. Inż. Ryszard Trykosko – Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
 12. Prof. Radosław Iwankiewicz – Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego
 13. Dyplom Medalu Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej

GALERIA