Dział Nauki i Rozwoju Kadry

Doktorat dla Prof. Wojciecha Dziembowskiego

OPINIE RECENZENTÓW

 1. prof. dr hab. Stanisław Zoła – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 2. prof. dr hab. Michał Tomaczak – Uniwersytet Wrocławski

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI

 1. Wystąpienie Dziekana Wydziału Fizyki i Astronomii – prof. dr hab. Giorgii Melikidze
 2. Laudacja: Promotor, prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
 3. Mianowanie: Promotor, prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
 4. Kopia dyplomu

GRATULACJE (WYBRANE)

 1. Prof. Michał Kleiber, czł. rzecz. PAN – Prezes Polskiej Akademii Nauk
 2. Prof. Andrzej Białas- Prezes Polskiej Akademii Umiejętności
 3. Prof. Lech Dzienis – Rektor Politechniki Białostockiej
 4. Prof. Henryk Krawczyk – Rektor Politechniki Gdańskiej
 5. Prof. Stanisław Bielecki – Rektor Poltechniki Łódzkiej
 6. Prof. Tomasz Łodygowski – Rektor Politechniki Poznańskiej
 7. Dr hab. Agnieszka Kryszczyńska – Polskie Towarzystwo Astronomiczne
 8. Prof. Marek Bojarski – Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
 9. Prof. Stanisław Nicieja – Rektor Uniwersytetu Opolskiego
 10. Prof. Elżbieta Polak – Marszałek Wojewódsztwa Lubuskiego