Dział Nauki i Rozwoju Kadry

Doktorat dla Prof. Richarda Wielebinskiego

OPINIE RECENZENTÓW

  1. prof. dr hab. Marek Urbanik – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  2. prof. dr hab. Andrzej Kus – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI

  1. Wystąpienie Dziekana Wydziału Fizyki i Astronomii – prof. dr hab. Giorgii Melikidze
  2. Laudacja: Promotor, prof. dr hab. Janusz Gil
  3. Mianowanie: Promotor, prof. dr hab. Janusz Gil
  4. Wykład Honorowego Doktora: „Moje Życie – od Pleszewa do Bonn”