Dział Nauki i Rozwoju Kadry

Doktorat dla Prof. Owena Gingericha

OPINIE RECENZENTÓW

 1. Prof. dr hab. Michał Heller – Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
 2. Prof. dr hab. Lech Szczucki – Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 3. Prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski – Uniwersytet Warszawski

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI

 1. Wystąpienie Dziekana Wydziału Humanistycznego – Dr hab. Wojciecha Strzyżewskiego, prof. UZ
 2. Laudacja: Promotor, Prof. dr hab. Janusz Gil
 3. Mianowanie: Prof. dr hab. Janusz Gil
 4. Wykład Honorowego Doktora: „Kepler, Kopernik i Polska”

GRATULACJE (WYBRANE)

 1. Prof. Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk
 2. Dr hab. Marek Rocki – Przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 3. Prof. zw. dr hab. czł. rzecz. PAN Andrzej Białas – Prezes Polskiej Akademii Umiejętności
 4. Helena Hatka – Wojewoda Lubuski
 5. Krzysztof Szymański – Marszałek Województwa Lubuskiego
 6. Janusz Kubicki – Prezydent Miasta Zielona Góra
 7. Krzysztof Seweryn Szymański – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego
 8. Marek Cebula – Poseł na Sejm RP

GALERIA