Dział Nauki i Rozwoju Kadry

Doktorat dla prof. Krzysztofa Pendereckiego

OPINIE RECENZENTÓW

  1. prof. dr hab. Teresa Malecka – Akademia Muzyczna w Krakowie
  2. prof. dr hab. Mieczysław Tomaszewski – Akademia Muzyczna w Krakowie

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI

  1. Wystąpienie Dziekana Wydziału Humanistycznego – dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ
  2. Laudacja: Promotor, dr hab. Andrzej Tuchowski, prof. UZ
  3. Mianowanie: Promotor, dr hab. Andrzej Tuchowski, prof. UZ
  4. Wykład Honorowego Doktora