Dział Nauki i Rozwoju Kadry

Doktorat dla Prof. Jana Węglarza

OPINIE RECENZENTÓW

 1. Prof. dr hab. inż Adam Janiak – Politechnika Wrocławska
 2. Prof. dr hab. inż. Marek Kubale – Politechnika Gdańska
 3. Prof. dr hab. inż. Alicja Wakulicz-Deja – Uniwersytet Śląski w Katowicach

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI

 1. Wystąpienie Dziekana Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji – Dr hab. inż. Andrzeja Pieczyńskiego, prof. UZ
 2. Laudacja: Promotor, Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, członek korespondent PAN
 3. Mianowanie: Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, członek korespondent PAN
 4. Wykład Honorowego Doktora: „Jak powstały badania operacyjne”

GRATULACJE (WYBRANE)

 1. Prof. Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 2. Prof. Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk
 3. Prof. Tadeusz Kaczorek – Przewodniczący Centralnej Komisji ds Stopni Tytułów
 4. Dr hab. Marek Rocki – Przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 5. Prof. Władysław Włosiński – Przewodniczący Wydziału Nauk Technicznych PAN
 6. Prof. Jerzy Brzeziński – Wiceprezes i członkowie Prezydium Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu
 7. Helena Hatka – Wojewoda Lubuski
 8. Prof. Ryszard Tadeusiewicz – Doktor Honorowy Uniwersytetu Zielonogórskiego
 9. Prof. Julian Musielak – Doktor Honorowy Uniwersytetu Zielonogórskiego
 10. Prof. Adam Hamrol – Rektor Politechniki Poznańskiej
 11. Prof. Bronisław Marciniak – Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 12. Prof. Tadeusz Więckowski – Rektor Politechniki Wrocławskiej
 13. Prof. Henryk Krawczyk – Rektor Politechniki Gdańskiej
 14. Prof. Wiesław Banyś – Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 15. Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

GALERIA