Dział Nauki i Rozwoju Kadry

Doktorat dla prof. Erica Rogersa

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI

 1. Wystąpienie JM Rektora: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński
 2. Wystąpienie Dziekana Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki – dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ
 3. Laudacja: Promotor, prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski
 4. Mianowanie: Promotor, prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński
 5. Kopia dyplomu
 6. Wykład Honorowego Doktora

GRATULACJE (WYBRANE)

 1. PAN Komitet Elektroniki i Telekomunikacji – prof. dr hab. inż. Józef Modelski
 2. PAN Wydział IV Nauk Technicznych
 3. Politechnika Łódzka
 4. Politechnika Opolska
 5. Politechnika Częstochowska
 6. Politechnika Gdańska
 7. Politechnika Poznańska
 8. Politechnika Śląska
 9. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
 10. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 11. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 12. Uniwersytet Gdański
 13. Uniwersytet Szczeciński
 14. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 15. Wojewoda Lubuski

GALERIA