Dział Nauki i Rozwoju Kadry

Doktorat dla Księdza Biskupa dr. Adama Dyczkowskiego

OPINIE RECENZENTÓW

 1. Ks. prof. dr hab. Józef Swastek – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
 2. Ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI

 1. Wystąpienie Dziekana Wydziału Humanistycznego – prof. dr hab. Wojciecha Strzyżewskiego
 2. Laudacja: Promotor, Prof. dr hab. Czesław Osękowski
 3. Mianowanie: Prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski
 4. Wykład Honorowego Doktora: Wkład Kościoła w konstytuowanie się województwa lubuskiego

GRATULACJE (WYBRANE)

 1. Prof. Barbara KUDRYCKA – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 2. Ksiądz Arcybiskup Józef KOWALCZYK – Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski
 3. Ksiądz Arcybiskup Józef MICHALIK – Metropolita Przemyski
 4. Ksiądz Arcybiskup Kardynał Stanisław DZIWISZ – Metropolita Krakowski
 5. Ksiądz Kardynał Kazimierz NYCZ – Metropolita Warszawski
 6. Ksiądz Biskup Tadeusz RYBAK
 7. Ksiądz Arcybiskup Damian ZIMOŃ – Metropolita Katowicki
 8. Ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Wilk – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 9. Prof. zw. dr hab. Marek Bojarski – Uniwersytet Wrocławski
 10. Prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 11. Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – Przewodniczący KRUP, Uniwersytet Śląski
 12. Danuta i Wacław Leszczyńscy
 13. Prof. zw. dr hab. Krystyn Jakub i Danuta Matwijowscy – Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historii
 14. Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś – Akademia Górniczo-Hutnicza
 15. Gen. bryg. prof. dr hab.inż. Zygmunt Mierczyk – Wojskowa Akademia Techniczna
 16. Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak – Politechnika Krakowska
 17. Prof. dr hab. inż.Stanisław Bielecki – Politechnika Łódzka
 18. Prof. dr hab. inż.Adam Hamrol – Politechnika Poznańska
 19. Prof. Tadeusz Więckowski – Politechnika Wrocławska

GALERIA