Konkursy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

GOSPOSTRATEG (VI konkurs) – celem konkursu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Program konkursu  GOSPOSTRATEG został podzielony na cztery pułapki rozwojowe:

 1. obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu;

 2. obszar pułapki braku równowagi;

 3. obszar pułapki demograficzne

 4. obszar pułapki słabości instytucji.

INFOSTRATEG (II konkurs) – celem konkursu jest wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Spośród celów szczegółowych Programu, wpisujących się w zakres tematyczny II konkursu, należy wymienić m.in.: tworzenie zbiorów danych testowych oraz przygotowywanie na ich bazie standardów wyboru najlepszych rozwiązań, rozwijanie polskiego potencjału badawczego w sztucznej inteligencji, znaczące zwiększenie aktywności rynkowej polskich zespołów informatycznych, a także stworzenie rozwiązań opartych o uczenie maszynowe, podnoszących jakość produktów i usług oraz efektywność procesów.

IX konkurs polsko-tajwański – konkurs skierowany jest do organizacji badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw z Polski i Tajwanu. Konsorcja złożone z partnerów polskich i tajwańskich mają możliwość uzyskania w konkursie dofinansowania na aplikacyjne projekty badawcze trwające maksymalnie trzy lata. Projekty mogą obejmować badania w obszarach, m. in., efektywności energetycznej, inżynierii materiałowej, inteligentnego transportu, cyberbezpieczeństwa i badań kosmicznych.

M-ERA.NET 3 Call 2021 – celem programu jest koordynacja badań naukowych i prac rozwojowych, co przyczyni się do zbudowania silnego środowiska naukowego i wzmocnienia europejskiej gospodarki dzięki wykorzystaniu innowacyjnych materiałów i technologii materiałowych. Międzynarodowe projekty finansowane w ramach M-ERA.NET 3 będą łączyć badania materiałowe z potrzebami przemysłowymi poprzez stymulowanie nowych produktów i procesów produkcyjnych oraz rozwijanie synergii, które mogą być bardzo skuteczne w osiąganiu symbiozy przemysłowej.

Współpraca Polska-Berlin/Brandenburgia (5. Konkurs) – celem konkursu jest wspieranie badań, rozwoju i innowacji w obszarze fotoniki.

QuantERA II ERA-NET Cofund in Quantum Technologies – Call 2021 – to konsorcjum organizacji finansujących i wspierających badania w dziedzinie technologii kwantowych w Europie. Call 2021 to wspólny międzynarodowy konkurs do składania wniosków badawczych w ramach Quantum Information and Communication Sciences and Technologies.

ERA-NET 2021 Joint Call on Circularity – wspólny konkurs programów: SusAn, FACCE ERA-GAS, ICT-AGRI-FOOD oraz SusCrop, na międzynarodowe projekty badawcze. Głównym celem konkursu jest dofinansowanie projektów, w których przewidziano badania nad integracją systemów uprawy roślin i hodowli zwierząt w celu zwiększenia zależności pomiędzy tymi systemami przy jednoczesnym zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju przez gospodarstwa rolne.

4. Konkurs polsko-niemieckiej współpracy bilateralnej – celem konkursu jest wsparcie transferu technologii do MŚP i start-upów w obszarze Digital Green Technology.

 

POLLUX/CORE 2021 – w X konkursie POLLUX prowadzony jest nabór wniosków na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty w obszarze “Industrial and Service Transformation”, który obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Trusted data-driven economy and critical systems

  1. Security and cybersecurity, reliability and trust
  2. Cyber-physical systems
 2. Future computer & communication systems

 3. Autonomous and intelligent systems and robotics for earth and space

 4. Fintech/RegTech and transformative applications of distributed ledger technologies

 5. Fundamental tools and data-driven modelling and simulation

AAL 2021 – nabór wniosków w konkursie programu AAL nt. “Advancing inclusive health and care solutions for ageing well in the new decade” skupia się na finansowaniu badań z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych, wspierających osoby starsze.

 

NABÓR ZAMKNIĘTY:

ERA-NET Cofund ERA-HDHL – celem inicjatywy jest wzmocnienie współpracy międzynarodowej w dziedzinie żywności, diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Obecny konkurs ma na celu zbadanie, w jaki sposób składniki żywności i metody przetwarzania żywności mogą wywoływać lub zapobiegać wystąpieniu nietolerancji i alergii pokarmowych wśród konsumentów. 

V4-JAPONIA Joint Call – wspólny konkurs Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego oraz Japońskiej Agencji Nauki i Technologii w obszarze materiałów zaawansowanych, obejmujących ale nie ograniczających się jedynie do poniższego zakresu:

 1. Materials for extreme environments
  Multiphase alloys for application in extreme conditions (high temperatures, radioactive environments, aggressive media, etc.), as thermal barriers and ultrahard coatings.

 2. Materials for electronics and energy harvesting
  Microelectronics, photovoltaics, thermoelectrics.

 3. Materials for laser technologies
  Transparent ceramic composite, photonic crystals, fiber materials for highperformance laser technologies.

ERA-NET Cofund ERA-MIN3 Joint Call 2021 – obejmuje finansowanie projektów z zakresu surowców mineralnych w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym (RAW MATERIALS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE CIRCULAR ECONOMY).

ERA-NET NEURON JTC 2021 – nabór wniosków w programie Neuron Cofund 2 nt. “Multinational and translational research projects on neurodevelopmental disorders” dotyczy finansowania badań w obszarze neurobiologii, neurologii i psychiatrii w krajach partnerskich. Proponowany projekt powinien być realizowany w jednym z poniższych obszarów:

 1. Fundamental research addressing the pathogenesis, aetiology, susceptibility, and resilience mechanisms of neurodevelopmental disorders. This may include the development of innovative or shared resources and technologies that are relevant for neurodevelopmental disorders.

 2. Clinical research to develop novel strategies for prevention, diagnosis, patient stratification, therapy and/or rehabilitation for neurodevelopmental disorders.

LIDER XII edycja – celem konkursu jest umożliwienie młodym naukowcom samodzielne planowanie prac badawczych oraz zarządzanie zespołem realizującym projekt, którego wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

ERA PerMed IV edycja – konkurs skupia się na finansowaniu badań z zakresu medycyny personalizowanej “Multidisciplinary research projects on personalised medicine – development of clinical support tools for personalised medicine implementation”. Projekty mogą być realizowane w ramach poniższych obszarów tematycznych:

Research Area 1: “Translating Basic to Clinical Research and Beyond”
A.     Pre-clinical Research
B.     Clinical Research
Research Area 2: “Data and Information and Communication Technology (ICT)”
A.     Towards Application in Healthcare
Research Area 3: ”Research towards Responsible Implementation in Healthcare”
A.     Heath Economic Research
B.     Ethical, Legal and Social Aspects

ERA-NET Bioenergy XIV edycja – celem konkursu jest “development and improvement of biomass conversion technologies for the provisioning of heat for industrial processes”.  Zakres tematyczny konkursu:

 1. Development of technically and economically feasible new decarbonisation technologies for the provision of heat based on agricultural and/or forestry biomass. The solutions shall be mainly based on agricultural and/or forestry biomass including residues, but could also utilize other biogenic energy carriers.

 2. Adaption and/or modification of existing technical solutions for the production of heat based on agricultural and/or forestry biomass for industrial processes. Such projects shall encompass significant R&D work.

EJP RD III edycja – konkurs obejmuje finansowanie badań z zakresu chorób rzadkich “Social sciences and humanities research to improve health care implementation and everyday life of people living with a rare disease”. Projekt powinien być zrealizowany w jednym z poniższych obszarów tematycznych:

 1. Health & social care services research to improve patient and familial/household health outcomes

 2. Economic Impact of Rare diseases

 3. Psychological and Social Impact of Rare diseases

 4. Studies addressing the impact/burden of the delay in diagnosis and of the lack of therapeutic intervention

 5. e-Health in rare diseases: Use of innovative technology systems for care practices in health and social services

 6. Development and enhancement of health outcomes research methods in rare diseases

 7. Effects of pandemic crisis and the global outbreak alert and response on the rare disease field, and the emergence of innovative care pathways in this regard