Konkursy

Horyzont Europa

ERC Consolidator Grants 2021finansowanie realizacji twórczych, nowatorskich pomysłów badawczych, nierzadko o wysokim stopniu ryzyka naukowego, nacisk kładziony na badania interdyscyplinarne, pionierskie, wykraczające poza obecne granice wiedzy i prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Wsparcie działań pierwszego niezależnego zespołu, programu badawczego oraz działań, celem uzyskania pełnej samodzielności badawczej naukowca i umocnieniu pozycji lidera zespołu.

ERC Advanced Grants 2021– finansowanie realizacji twórczych, nowatorskich pomysłów badawczych, nierzadko o wysokim stopniu ryzyka naukowego, nacisk kładziony na badania interdyscyplinarne, pionierskie, wykraczające poza obecne granice wiedzy i prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników przez doświadczonych naukowców ze znaczącym dorobkiem naukowym.

NABÓR ZAMKNIĘTY:

ERC Starting Grants 2021– finansowanie realizacji twórczych, nowatorskich pomysłów badawczych, nierzadko o wysokim stopniu ryzyka naukowego, nacisk kładziony na badania interdyscyplinarne, pionierskie, wykraczające poza obecne granice wiedzy i prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.