Uniwersytet Zielonogórski

Centrum Kultury i Języka Niemieckiego


Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Biuro Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Sekretariat Prorektora Dział Nauki Dział Współpracy z Zagranicą Biblioteka Uniwersytecka Centrum Kultury i Języka Niemieckiego Biuro ds. Współpracy z Centrum Nauki Keplera Festiwal Nauki English version Strona główna

Centrum Kultury i Języka Niemieckiego

 

......

 

 

...

...

   mgr Barbara Krzeszewska-Zmyślony 

..

  

Siedziba

...................................................

...

 

ul. prof. Z. Szafrana 19

 

65-246 Zielona Góra

 

 

 

 

pokój 1
 

tel.: 068 328 2405
e-mail:
B.Krzeszewska-Zmyslony@snjo.uz.zgora.pl

...
 

 

 

Zadania

...................................................

 
Działania jednostki są zgodne z traktatami pomiędzy RFN a RP o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy (1990/91) oraz z wytycznymi polsko-niemieckiej umowy kulturalnej 1997.
 
Centrum Kultury i Języka Niemieckiego powołane zostało uchwałą Senatu Politechniki Zielonogórskiej nr 42 z dnia 26 marca 1997 r. Siedzibą Centrum stał się budynek wyremontowany dzięki funduszom z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
 
Centrum Kultury i Języka Niemieckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego jest jednostką o charakterze ogólnouczelnianym. Centrum współdziała z instytucjami kulturalno-oświatowymi w mieście Zielona Góra i w Euroregionie Sprewa- Nysa-Bóbr.
 
Celem działań Centrum jest współpraca polsko - niemiecka, oraz promowanie wspólnych polsko-niemieckich przedsięwzięć szczególnie w dziedzinie kultury i edukacji po obu stronach granicy.
   Uniwersytet Zielonogórski (C) 2005-2009 .:. D&C by: J A R Y