Centrum Doskonałości Naukowej

Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych

Projekt „Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych” w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-2023 nr projektu 003/RID/2018/19, kwota finansowania 11 936 596,10 zł.

Przedmiotem konkursu w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” ogłoszonego w 2018 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest finansowanie projektów zawierających strategię rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych lub twórczości artystycznej obejmującej cele programu, których realizacja ma służyć intensywnemu rozwojowi wyróżniających się w regionie uczelni. Finansowanie w tym programie otrzymało 30 uczelni.

Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Mirosław Dudek

Film promujący projekt  “Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych”

Projekt realizowany na Uniwersytecie Zielonogórskim przez dwa wydziały: Fizyki i Astronomii oraz Wydział Mechaniczny.

Lista jednostek-laboratoriów wchodzących w skład projektu RID:

 1. Laboratorium modelowania i symulacji procesów produkcyjnych – kierownik: dr hab. inż. Justyna Patalas- Maliszewska, prof. UZ
 2. Laboratorium optyki kwantowej i technologii optycznych – kierownik: prof. dr hab. Wiesław Leoński
 3. Laboratorium mikroskopii optycznej – kierownik: dr hab. inż. Radosław Maruda, prof. UZ
 4. Laboratorium materiałów i metamateriałów – kierownik: prof. dr hab. Mirosław R. Dudek
 5. Laboratorium systemów szybkiego prototypowania i badań materiałowych -kierownik: dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ
 6. Zespół laboratoriów obróbki plastycznej , obróbki cieplnej , procesów metalurgicznych,  spawalnictwa i  badań termo grawimetrycznych – kierownik: dr inż. Paweł Schlafka

Lista wykonawców Projektu (wg stanu na 27.01.2022):

 1. dr inż. Krzysztof Adamczuk
 2. dr inż. Katarzyna Arkusz
 3. dr inż. Wojciech Babirecki
 4. mgr inż. Natalia Bińczak – doktorantka Szkoły Doktorskiej (stypendium Rektora UZ)
 5. prof. dr hab. inż. Adam Bydałek
 6. dr inż. Joanna Cyganiuk
 7. mgr Vinh Le Duc – doktorant Szkoły Doktorskiej (stypendium w projekcie RID)
 8. dr Krzysztof Dudek
 9. prof. dr hab. Mirosław R. Dudek
 10. dr Adam Drzewiecki
 11. prof. dr hab. Andrzej Drzewiński
 12. prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
 13. prof. dr hab. Zbigniew Ficek (od 03.01.2022)
 14. dr hab. inż. Mariusz Jenek, prof. UZ
 15. dr Joanna K. Kalaga
 16. dr Ihor Kindrat
 17. dr hab. inż. Tomasz Klekiel, prof. UZ
 18. dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
 19. dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ
 20. mgr inż. Małgorzata Kostrzewa (asystent w projekcie od 03.01.2022)
 21. dr Lidia Najder-Kozdrowska
 22. dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ
 23. dr inż. Kamil Leksycki
 24. prof. dr hab. Wiesław Leoński
 25. dr inż. Albert Lewandowski
 26. inż. Hanna Łosyk – doktorantka Wydziału Mechanicznego
 27. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski
 28. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ
 29. dr Maciej Marć
 30. dr hab. inż. Radosław Maruda, prof. UZ
 31. dr inż. Mariusz Michalski
 32. mgr inż. Marta Nycz – doktorantka
 33. dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ
 34. mgr inż. Ewa Paradowska – doktorantka Wydziału Mechanicznego
 35. dr hab. Maria Przybylska, prof. UZ
 36. dr inż. Remigiusz Romankiewicz
 37. dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ
 38. dr inż. Paweł Schlafka
 39. mgr inż. Natalia Szczotkarz – doktorantka (stypendium w projekcie RID)
 40. dr Wojciech Szumiński
 41. dr inż. Małgorzata Śliwa
 42. dr inż. Edward Tertel
 43. mgr inż. Marcin Topczak – doktorant Szkoły Doktorskiej (stypendium Rektora UZ)
 44. dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ
 45. dr inż. Janusz Walkowiak
 46. dr Wiktor Wolak
 47. dr inż. Maciej Wędrychowicz
 48. dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ