Centrum Doskonałości Naukowej

Centrum Doskonałości Naukowej jest jednostką w Pionie Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Jednostka ta realizuje projekt w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości".

Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych