Centrum Doskonałości Naukowej

Centrum Doskonałości Naukowej jest jednostką w Pionie Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Jednostka ta realizuje projekt w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości".

Projekt pt: ,,Laboratorium Inżynierii Badań Materiałowych" otrzymał finansowanie
zgodnie z umową 003/RID/2018/19 z dnia 28.12.2018 r.w kwocie 11 936 596,10 zł
i będzie realizowany na Uniwersytecie Zielonogórskim w latach 2019-2022.

Kierownikiem projektu jest Pan prof. dr hab. Mirosław Dudek