Dofinansowanie dla Instytutu Socjologii

W ramach programu ”Partnerstwa Strategiczne dla Szkolnictwa Wyższego ” w konkursie „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk” Socjologowie z Instytutu Socjologii otrzymali dofinansowanie na realizację projektu pt. „Social Education on the Move”. Projekt będzie realizowany w partnerstwie aż jedenastu organizacji. Wysokość grantu wynosi 392 090 EUR. Kierownikami projektu są: dr hab. Mariusz Kwiatkowski oraz dr Dorota Bazuń.